CONSIGUE UN

5% DE

DESCUENTO

EN TU PRIMERA

COMPRA

Aplica sólo para pedidos superiores a 50€
¿A qué email quieres recibir tu 5% de descuento?

Este email ya existe en nuestra base de datos

Bienvenido a Rastreadent

Le hemos mandado un email con las instrucciones para disfrutar de este descuento


el portal odontològic

   Enregistrar-se/entrar

Cistella de la compra

Rastrejador
Formació
Borsa de treball
Segona mà
 
 
 

Avís legal

1. SOBRE AQUEST AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l'ús del servei de la pàgina web d'Internet «www.rastreadent.com» que és de titularitat de la companyia RASTREADENT, SL (En endavant RASTREADENT).      

- NIF: B66362286

- Domicili social: Carrer Escultor Damià Campeny, 7, 08301 Mataró (Barcelona)

- T: 93 7960782

RASTREADENT posa a disposició dels usuaris l'adreça de correu electrònic de contacte Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  perquè puguin resoldre els dubtes que els sorgeixin en relació als serveis o informació que s’ofereix en aquest Website.

El fet d'utilitzar aquest lloc web, atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en la política de privacitat de la versió publicada per RASTREADENT en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi al Website. L'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i la seva política de privacitat de manera regular ja que aquest pot sofrir modificacions.

Pot ser que la utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través de la pàgina web es trobi sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin aquest Avís Legal. El simple ús d'aquests significarà que l'Usuari accepta les condicions partitulares dels mateixos.

 

2. OBJECTE

A través de la pàgina web, RASTREADENT facilita als usuaris l'accés a la informació per a professionals de la medicina, de l’odontologia  o per a públic en general, que ajudi en el desenvolupament de la formació en aquesta matèria, ofereixi ofertes relacionades amb el sector o bé oportunitats laborals.

L’objectiu fonamental del Website és el de ser un punt de referència i d’intercanvi d’informació de caràcter odontològic per poder augmentar la satisfacció dels professionals i dels usuaris, i donar un millor servei amb més qualitat i menys cost.

L'usuari podrà trobar els preus dels productes necessàris per les seves clíniques, formació relacionada amb el sector de l’odontologia, ofertes de treball, o bé accedir al taulell d’anuncis d’esdeveniments relacionats amb l’odontologia.

RASTREADENT facilita l’accés a la informació de tercers, sense que sigui responsable de les vendes al consumidor final, per tant, es considerarà únicament un facilitador informació de tercers amb l’objectiu que l’usuari del portal trobi tota la informació que necessiti per a poder gestionar el seu negoci o bé poder accedir a una oportunitat laboral.

 

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEBSITE

3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la pàgina web

La prestació dels Serveis d'informació, per part de RASTREADENT, té caràcter gratuït per als Usuaris. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel simple ús d’aquests serveis. RASTREADENT es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

 

3.2. Registre d'Usuari

Amb caràcter general, la utilització de la pàgina web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tanmateix, per a la subscripció als butlletins l’Usuari haurà de facilitar el seu correu electrònic i quedarà regulat per la política de privacitat que s’explicita en el present avís legal.

Segons el que estableix la legislació aplicable en matèria de la societat de la informació, el fet de subscriure al servei de Butlletins que ofereix el Website significa que l'Usuari presta el consentiment inequívoc per comunicacions comercials relacionades amb el grup RASTREADENT.

 

3.3. Formalització de compres

Els usuaris que formalitzin compres per mig del portal RASTREADENT, accepten les condicions que a continuació es determinen:

  1. RASTREADENT únicament fa d’intermediari, ja que l’usuari compra directament al distribuïdor de la marca desitjada. Encara que temporalment emmagatzema en els seus sistemes determinada informació, aquesta la transmet de manera íntegra al distribuïdor.
  2. En el cas de voler canviar o anul·lar la comanda, l’usuari ho haurà de fer en un termini màxim de cinc dies directament a Rastreadent o al distribuïdor.
  3. Des del portal RASTREADENT, no es farà cap atenció a l’usuari per temes de compres, ni des del punt de vista tècnic com de producte.
  4. Per a reclamacions, l’usuari haurà d’adreçar-se directament al distribuïdor sense que RASTREADENT en tingui cap responsabilitat.

 

3.4. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complimentació dels formularis necessaris per a la prestació dels serveis de rastrejador de preus, taulell d’anuncis i ofertes de treball, ofertes formatives i butlletins, i ofertes de vendes de productes de segona mà i traspassos de clíniques. Igualment, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a RASTREADENT permanentment actualitzada. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la RASTREADENT oa tercers per la informació que faciliti.

 

3.5. Menors d'edat

Per fer ús de la Website els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

La plena responsabilitat en l’accés als continguts i Serveis als que accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec es troben. Com Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d' especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

3.6. Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web i dels Serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els continguts de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis continguts de la pàgina web.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(A) D’alguna manera sigui contraris, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats tats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

(B) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;

(C) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictes lectius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;

(I) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

(F) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

(G) Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(H) trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel · lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(I) Violi els secrets de RASTREADENT o de tercers;

(J) Sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones nes;

(K) De qualsevol manera menyscabi el crèdit de RASTREADENT o de tercers relacionats;

(L) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

(M) Constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

(N) Incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de RASTREADENT o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

(O) provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) Dificultats en el normal funcionament del Servei;

(P) Contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per RASTREADENT.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web www.RASTREADENT.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de RASTREADENT i, per tant, li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, de distribució, comunicació pública i transformació.

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat de la RASTREADENT, així com dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, de 12 d'abril, per qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel · lectual, i també se'ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o els continguts i serveis personals. Per tant, queda prohibida la còpia, comunicació pública, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, si no es compta amb un consentiment exprés de RASTREADENT.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, es farà constar la procedència, mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada als Portals sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

 

5. XARXES SOCIALS

Hi ha la possibilitat, que RASTREADENT tingui presència a les principals xarxes socials per promocionar els seus productes o aquest Website. RASTREADENT podrà informar de temes relacionats amb la seva companyia, i també podrà incloure determinats continguts de titularitat pròpia. El fet de publicar determinada informació en una xarxa social no suposa que es concedeixi una llicència d'ús il·limitada per a aquest contingut, sinó que l'usuari haurà d'utilitzar aquesta informació i continguts d'acord amb la legislació vigent i les normes de participació de la xarxa en concret que s’utilitzi.

 

6. PARTICIPACIÓ EN EL PORTAL

Hi ha la possibilitat que RASTREADENT ofereixi als usuaris del portal espais de participació com els taulells d’anuncis de venda de material o de recerca de feina. En el cas que aquests serveis tinguin unes condicions particulars, els usuaris d'aquests les hauran de seguir en tot moment. El mateix és aplicable a les xarxes socials propietats de Rastreadent.

Tant els usuaris que participin en els esmentats serveis com els que només visualitzin la informació, es comprometen a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

a. Respectar les opinions de la resta dels participants en l’espai, encara que no compartir-les.

b. Abstenir d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap amb conducta contrària a la legislació vigent ia l'ordre públic.

c. No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin en-llaçar i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.

d. Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i / o publicitaris.

i. Spam: No es permet utilitzar el correu-e dels participants per enviar comunicacions no autoritzades.

f. Dades personals: Les dades d'una persona les podrà consultar tothom des del moment en què es publiquen en el fòrum, xat, etc.... Cal tenir en compte que, si les dades personals no són pròpies, s'ha de tenir el consentiment del titular per poder publicar. En cap cas les dades que apareguin en el fòrum i els xats es poden considerar una font de dades d'accés al públic i, en conseqüència, no es podran incloure en fitxers de dades ni utilitzar-lizarlas en benefici particular sense el consentiment del titular.

L'equip d'administradors del portal es reserva el dret d'eliminar qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes generals o les particulars dels taulells si existeixen. Igualment, no es fa responsable de l'incompliment de les normes per part dels usuaris, ni de les conseqüències d'aquest incompliment.

En el cas que els administradors de la pàgina web tinguin coneixement que s'ha vulnerat algun dret de propietat intel·lectual sobre continguts publicats, es reserva el dret de retirar el mateix de manera cautelar.

 

7. RESPONSABILITAT

RASTREADENT no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. RASTREADENT durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Tant l'accés al Website com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de l’Usuari que ha realitzat aquesta conducta. RASTREADENT no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús no consentimt.

RASTREADENT no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

(I) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,

(Ii) un mal funcionament del navegador

(Iii) l'ús de versions no actualitzades d'aquest

RASTREADENT no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Website, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer, i, en particular, consisteixin en:

(I) Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.

(Ii) Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.

(Iii) Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

(Iv) Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Ha de notificar via correu electrònic esmentada a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

8. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En virtut dels articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, d’11 de desembre (en endavant LOPD), les dades personals obtingudes en els formularis de recaptació de dades, seran objecte de tractament automatitzat per part de RASTREADENT. A aquest efecte, RASTREADENT procedirà a la seva incorporació a un fitxer automatitzat, inscrit en l'Agència Espanyola de protecció de dades, que complirà les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades aplicable, així com les seves mesures de seguretat per garantir la seva confidencialitat.

RASTREADENT informa, que la finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals consisteix en poder oferir-li als usuaris la informació relacionada amb la comparació de preus de productes relacionats amb l’odontologia, informació sobre formació del sector, i un espai on els usuaris podran anunciar vendes de material o ofertes de treball.

Les dades relacionades amb les comandes seran cedides als distribuidors que han de servir aquestes comandes, sent responsabilitat dels distribuidors l’ús que en fagin. RASTREADENT garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, així com el tractament confidencial de les Dades Personals de conformitat amb la legislació vigent aplicable.

No obstant això, RASTREADENT revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

Mitjançant l'acceptació d'aquest Avís Legal, l’Usuari expressa el seu consentiment exprés perquè les Dades Personals siguin incorporades al Fitxer de clients i siguin objecte de tractament automatitzat per RASTREADENT amb les finalitats abans indicades. Aquesta clàusula també s'empara en el que estableix l'article 6è d ela LOPD i al art. 10.4 º del RD 1720/2007 de 21 de desembre.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició contacte comptant amb RASTREADENT segons els mitjans establerts a la legislació vigent (LOPD 15/1999 de 13 de desembre i RD1720/2007 de 21 de desembre) i d'acord al que s'hi estableix aquesta àrea.

La direcció a la qual s'hauran de dirigir és:

                    RASTREADENT, SL

Adreça: Escultor Damià Campeny, 7

Localitat: 08301 – Mataró (Barcelona)

El correu electrònic per a poder exercir els drets és administracion@rastreadent.

 

9. JURISDICCIÓ COMPETENT

RASTREADENT i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés, o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, RASTREADENT i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

10. POLÍTICA DE COOKIES

10.1. Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de texte que es descarreguen en el teu equip al accedir a una pàgina web.

No són virus malignes, sinó eines que compleixen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis a internet. Entre altres coses permeten recordar l'idioma en què vols navegar a la web, recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat del lloc o que puguis compartir els nostres continguts a les xarxes socials.

10.2. Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies técnicas. Son aquellas creadas y gestionadas únicamente por nosotros y que permiten la navegación a través de nuestra página web y la utilización de sus diferentes opciones y servicios.

Cookies de análisis. Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización de nuestra web.

En ningún caso obtenemos información sobre los datos personales del usuario, garantizando la tutela de la privacidad de las personas que navegan por la web.

10.3. Com desactivar les nostres cookies (o qualsevol altre)

Aunque la mayoría de los navegadores acepta cookies de forma automática, puedes modificar la configuración de tu navegador para permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo.

Cómo configurar las cookies en Internet Explorer.

Cómo configurar las cookies en Google Chrome.

Cómo configurar las cookies en Firefox.

Cómo configurar las cookies en Safari.NEWSLETTER

Si cerques professional introdueix les dades aquí

Si cerques treball introdueix les teves dades aquí

Si tens material que oferir o traspasses una consulta ofereix-ho des d'aquí


Truca'ns: 937 960 782

rastreadent@rastreadent.com

Treballa amb nosaltres

© 2014 Rastreadent, el primer portal odontològic Avís legal   Mapa web
Lloc web desenvolupat per Namastech S.L. Condicions generals distribuidors